Przydatne skróty klawiszowe – ułatw sobie codzienną pracę!

20 listopad, 2021

Skróty klawiszowe są niezwykle przydatne, jednak w dalszym ciągu nie wszyscy z nich korzystają. A to błąd! Używanie ich może ułatwić naszą codzienną pracę, a nabycie nowych przyzwyczajeń nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać.

Skróty klawiszowe do pracy z tekstem

Pewnie przynajmniej raz na jakiś czas piszesz tekst w Wordzie lub podobnym programie. Jednak czy zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz wydatnie ułatwić sobie pracę? Wystarczy, że regularnie będziesz korzystać z poniżej zaprezentowanych skrótów.

CTRL + C – kopiowanie

Komenda pozwala skopiować między innymi fragment tekstu, zaznaczony plik czy cały katalog. 

CTRL + X – wycinanie

Użycie skrótu daje podobny efekt co CTRL + C. Jedyna różnica wiąże się z tym, że wycięty tekst, plik lub katalog znika z oryginalnego położenia.

CTRL + V – wklejanie

Pozwala na wklejenie tego co zostało wycięte lub skopiowane.

CTRL + S – zapisywanie

Użycie tego skrótu zapisze aktualny stan dokumentu.

CTRL + P – drukowanie

CTRL + A – zaznaczanie całości dokumentu

CTRL + Z -cofnięcie ostatnio wykonanej operacji

CTRL+ B – pogrubienie zaznaczonego tekstu

CTRL + U – podkreślenie zaznaczonego tekstu

CRTL + I – pochylenie zaznaczonego tekstu

ALT + TAB – przełączanie się między otwartymi oknami

F5 – pozwala odświeżyć strony internetowe

ALT + F4 – Zamyka aktualnie otwarte okno eksploratora plików lub programu

Skróty klawiszowe przydatne do działania na oknach i pulpitach

Jednak nasza praca przy komputerze może być łatwiejsza nie tylko podczas korzystania z Worda. Tak naprawdę nawet podczas pracy „na pulpicie” możemy ułatwić sobie kilka spraw. Jak? Wyjaśniamy poniżej:

Win + T – przełączanie się między aplikacjami na pasku zadań. Do zatwierdzenia wyboru służy Enter

Win + D – minimalizowanie wszystkich otwartych okien, na przykład w sytuacji, gdy mamy ich po prostu za dużo. Ponowne wciśnięcie skrótu przywraca je z trybu minimalizacji

Win + Home – minimalizowanie wszystkich otwartych okien poza aktywnym. Ponowne wciśnięcie skrótu przywraca poprzedni stan

Win + , – aktywowanie chwilowego podglądu pulpitu (do momentu puszczenia klawisza Windows)

Win + P – włączanie panelu ustawień dla stanowisk wielomonitorowych (z tego poziomu wybieramy na przykład czy obraz na kilku ekranach ma być powielany, czy rozszerzany)

Alt + Tab – podgląd otwartych okien. Klikając Tab, można się między nimi przełączać

Alt + Esc – przełączanie się między oknami w kolejności ich otworzenia

Win + Tab – podgląd pulpitów i aktualnie otwartych okien. Jest to bardzo wygodna opcja, usprawniająca pracę z wieloma programami równocześnie

Win + Ctrl + D – dodawanie pulpitu wirtualnego (czyli nowego obszaru roboczego. Do przełączania się między nimi służy natomiast skrót Win + Ctrl + strzałka (w lewo lub prawo), a do zamknięcia – Win + Ctrl + F4

Win + E – otwieranie eksploratora plików

Ctrl + N – otwieranie nowego okna Eksploratora plików (co przydaje się na przykład przy przekopiowywaniu plików)

Alt + strzałka (w lewo/prawo) – cofanie lub ponawianie w Eksploratorze plików

Jak wyłączyć klawisze trwałe – Windows 10

No dobrze, wcześniej pisaliśmy o użytecznych skrótach klawiszowych. Czasem jednak niektóre funkcje Windowsa mogą nas irytować. Na przykład niektóre skróty mogą aktywować klawisze trwałe, które sprawiają, że dany przycisk działa w zasadzie nieustannie. To może utrudniać naszą pracę na komputerze. Na szczęście i temu da się zaradzić!

Wystarczy wcisnąć pięć razy klawisz Shift. W oknie, które nam się pojawi, klikamy: „Wyłącz ten skrót klawiaturowy w ustawieniach klawiatury w Ułatwieniach dostępu”. W oknie ustawień musimy odznaczyć opcję „Zezwalaj na uruchamianie funkcji klawisze trwałe za pomocą klawisza skrótu”.

 

Tak, to już! Udało Ci się wyłączyć klawisze trwałe!